Σωματείο Εργαζομένων Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών

Σωματείο Εργαζομένων Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών
τηλ. 2613603751 fax. 2610999450 email: somateiopgn@yahoo.gr somateiopgn@gmail.com

Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Αναλυτικές οδηγίες για την Ηλεκτρονική ΘΕΩΡΗΣΗ Βιβλιαρίου ΥΓΕΙΑΣ-Αναλυτικές οδηγίες για την Ηλεκτρονική ΘΕΩΡΗΣΗ Βιβλιαρίου ΥΓΕΙΑΣ
-Απόκτηση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Συναδέλφισσες-συνάδελφοι,
Œ      Απαιτείται Ηλεκτρονική ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ μόνο το 2015 με τη χρήση του Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Μετά την κατάργηση της χειρόγραφης θεώρησης για τους άμεσα ασφαλισμένους εν ενεργεία και συνταξιούχους, καθώς και για τα έμμεσα μέλη αυτών, δεν απαιτείται ετήσια θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας τους από το 2015 και εφεξής.
Ωστόσο συνάδελφοι, θα πρέπει να πιστοποιήσουμε ηλεκτρονικά την εγγραφή μας χρησιμοποιώντας τον  Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
      Τι είναι ο Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) ΙΚΑ-ΕΤΑΜ;
Οι Δημόσιοι υπάλληλοι μετά την κατάργηση των οργανισμών ΟΠΑΔ και ΤΥΔΚΥ υπαγόμαστε πλέον στο ΙΚΑ / Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ. Με την ένταξή μας στο Μητρώο Ασφαλισμένων στο ΙΚΑ μας αποδόθηκε αυτόματα Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τον οποίο πρέπει να γνωρίζουμε.
Ž     Πως θα γνωρίσουμε – αποκτήσουμε τον Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) ΙΚΑ-ΕΤΑΜ;
Η ενημέρωση θα γίνετε ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται να απευθυνόμαστε στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ. Η ηλεκτρονική διεύθυνση – υπηρεσία είναι:

Δεν υπάρχουν σχόλια: