Σωματείο Εργαζομένων Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών

Σωματείο Εργαζομένων Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών
τηλ. 2613603751 fax. 2610999450 email: somateiopgn@yahoo.gr somateiopgn@gmail.com

Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015

ΚΥΑ Πρόσθετων Αμοιβών

Ρύθμιση εξόφλησης πρόσθετων αμοιβών των ετών 2012, 2013, 2014. Για εξόφληση των δεδουλευμένων από 1/1/2015 απαιτείται Νέα Νομοθετική Ρύθμιση
http://www.poedhn.gr/search/item/download/1358_31958d97261e856c7ffef1c6948da364

Δεν υπάρχουν σχόλια: