Σωματείο Εργαζομένων Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών

Σωματείο Εργαζομένων Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών
τηλ. 2613603751 fax. 2610999450 email: somateiopgn@yahoo.gr somateiopgn@gmail.com

Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

Κατάταξη υπαλλήλων στα Μισθολογικά Κλιμάκια

Ανακοινώσεις

03.10.2014

ΑΘΗΝΑ 3/10/2014
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 3631
ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΠΟΕΔΗΝ
Με το Ν.4024/2011 άρθρο 28 παρ.4 υπάλληλοι που υπηρετούν σε κατηγορία ανώτερη των προσόντων που κατέχουν, κατατάσσονται στους βαθμούς της κατηγορίας που ανήκουν με προσθήκη πλασματικών χρόνων για την τελική κατάταξή τους τρία (3) έτη.
Με το υπ΄αριθμ. 50/2001 Προεδρικό Διάταγμα «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημόσιου Τομέα» άρθρο 21 παρ.2 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 347/2003 «άρθρο μόνο» παρ.13 ο διορισμός ΔΕ Οδηγών και ως εκ τούτου και οι μετατάξεις (οι μετατάξεις είναι οιονεί διορισμός) γίνονται με τυπικό προσόν το απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και την τριετή εμπειρία.
Εφόσον λοιπόν οι υπάλληλοι κατέχουν το τυπικό προσόν (απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης) και το ουσιαστικό προσόν (τριετή εμπειρία) κατατάσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.4024/2014 χωρίς την «ποινή» των τριών (3) ετών.
Η ίδια Νομολογία ισχύει για όλες τις ΔΕ Τεχνικές Ειδικότητες.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΑΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ                            ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ


πηγή: http://www.poedhn.gr/anakoinoseis/item/1173-katataksi-ypallilon-sta-misthologika-klimakia

Δεν υπάρχουν σχόλια: