Σωματείο Εργαζομένων Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών

Σωματείο Εργαζομένων Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών
τηλ. 2613603751 fax. 2610999450 email: somateiopgn@yahoo.gr somateiopgn@gmail.com

Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015

Αποφάσεις Δ.Σ. 10 Μαρτίου 2015


Την ΤΡΙΤΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 και ώρα 10:00πμ συγκλήθηκε Διοικητικό Συμβούλιο , για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Καταβολή δεδουλευμένων και υπερωριών.
2. Νυχτερινή απασχόληση διοικητικών υπαλλήλων.
3. Λειτουργία λεωφορείου εργαζομένων.
4. Ταμείο αλληλεγγύης.
5. Ψήφισμα κατάργησης μνημονίων.

Παρόντες: Τσάμης Κων/νος, Ντάσιος Αντώνης, Σουλελές Παναγιώτης, Ψάρρης Μιχάλης, Τσώτας Δημήτρης, Καρβέλης Σωτήρης, Δημητρίου Παναγιώτης.
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες και συνάδελφοι εργαζόμενοι του νοσοκομείου καθώς οι συνεδριάσεις του ΔΣ του σωματείου είναι ανοιχτές για τον καθένα να τις παρακολουθήσει.

Μετά τις σχετικές εισηγήσεις και τη συζήτηση που ακολούθησε ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:
  1. Σε ότι αφορά την καταβολή των δεδουλευμένων και υπερωριών έχει ήδη γίνει παρέμβαση από την ΠΟΕΔΗΝ προς το υπουργείο Υγείας και την επόμενη εβδομάδα –συγκεκριμένη ημερομηνία θα γνωστοποιηθεί με νέα ανακοίνωση- κλιμάκιο της ΠΟΕΔΗΝ θα καλεστεί στο νοσοκομείο μας ώστε να ενημερώσει για το ζήτημα.
  2. Για τη νυχτερινή απασχόληση των διοικητικών αποφασίστηκε και έγινε συνάντηση με την προϊσταμένη της πληροφορικής ώστε να υπάρξει ενημέρωση για τη λειτουργία του λογισμικού των ΤΕΠ. Το θέμα θα διερευνηθεί περαιτέρω και με τη διοίκηση του νοσοκομείου.
  3. Για το λεωφορείο θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με το Διοικητή ώστε να γίνει παρέμβαση στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για να ξεμπλοκάρει το ζήτημα και επιτέλους να ξαναξεκινήσει τα δρομολόγια.
  4. Για το ταμείο αλληλεγγύης η παράταξη του ΕΣΥ κατάθεσε σχέδιο καταστατικού. Θα υπάρξει διαβούλευση και στην επόμενη συνεδρίαση θα οριστικοποιηθεί. Παράλληλα θα αναζητηθούν και οι ευθύνες γιατί ενώ υπάρχει ήδη ειλημμένη απόφαση από προηγούμενες συνεδριάσεις, δεν έχει γίνει καμία υλοποίηση από το προηγούμενο προεδρείο.
  5. Συμφωνήθηκε να εκδοθεί ψήφισμα στήριξης της πρότασης νόμου του ΚΚΕ στη βουλή για κατάργηση των μνημονίων και των εφαρμοστικών τους νόμων.

Σημείωση: Το συγκεκριμένο έγγραφο δεν έχει αριθμό πρωτοκόλλου και σφραγίδα του σωματείου διότι το απερχόμενο προεδρείο αρνείται να παραδώσει και κρατά το γραφείο του σωματείου κλειδωμένο.


Για το Δ.Σ.

                   Ο Πρόεδρος


                    Τσάμης Κων/νος                                    
Ο Γενικός Γραμματέας


Ντάσιος ΑντώνιοςΔεν υπάρχουν σχόλια: