Σωματείο Εργαζομένων Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών

Σωματείο Εργαζομένων Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών
τηλ. 2613603751 fax. 2610999450 email: somateiopgn@yahoo.gr somateiopgn@gmail.com

Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

Θέμα συζήτησης προς ΔΣ 06/11/2014

Προς τα µέλη του Δ.Σ. του σωµατείου.
Καλείστε σε συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σωµατείου την ΠΕΜΠΤΗ 6/11/2014 και ώρα 12:30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Σωµατείου προκειµένου να συζητηθούν τα κάτωθι θέµατα:
1. Πρόταση Κ.Τ.Ε.Ο για τους εργαζόµενους.
2. Ενηµέρωση για την περικοπή δεδουλευµένης υπερωριακή; απασχόλησης.
3. Εορτασµός Πολυτεχνείου.
4. Μεταστέγαση κυλικείου (έκδοση αδείας - αγορά εξοπλισµού).
5. Ορισµός επιτροπή; διαχείριση; οικονοµικού αποθέµατος κυλικείου.
6. Ορισµός επιτροπής Χριστουγεννιάτικη ς εορτής.
7. Παρεµπόδιση λειτουργίας επιτροπής παραλαβής υλικών.
8. Αναφορά γεγονότων αναισθησιολογικού τµήµατος.
9. Οργάνωση απεργίας Α.Δ.Ε.Δ.Υ για 27-11-2014.
10. Πρόγραµµα δράσης.
] 1. Οριακή λειτουργία τµηµάτων (Θερµαστές, Τηλεφωνητές, κλπ).
12. Ψήφισµα για τα οικονοµικά των κοµµάτων.
13. Σύµβαση µε εταιρία για τη λειτουργία αυτόµατων πωλητών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: